Wij zijn dag en nacht bereikbaar(0495) 54 38 15

Corona 

Update 29 Mei 2020

Vanaf 1 juni gelden er "versoepelingen" binnen de uitvaartbranche. Via deze weg willen wij u hier graag van op de hoogte brengen en informeren over deze versoepelingen.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
In onze regio geldt dit voor de kerken en crematoria. 

Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid. Bij mooi weer kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de condoleance op een terras te houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers. Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. 

Ons eigen Uitvaartcentrum Weert, gelegen aan de Boerhaavestraat 28 heeft ook voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij rouwbezoeken proberen wij dit in groepjes te laten plaatsvinden waardoor de afstand gewaarborgd kan blijven. 
Bij binnenkomst verzoeken wij u vriendelijk uw handen te desinfecteren. Mocht u uw dierbare overleden hebben aangeraakt verzoeken wij u uw handen eerst te wassen in de hiervoor bestemde gelegenheid alvorens u gebruik maakt van de koffie-, theefaciliteiten. Ook deze zijn weer toegestaan.

Wij bespreken uitvaart bij voorkeur via beeldbellen (teams, FaceTime) of via een afspraak in ons uitvaartcentrum waardoor wij de afstand van 1,5m voor u en voor ons kunnen waarborgen.

Verzorgen van een dierbare mag weer met aanwezigheid van de familie met maximaal twee aanwezige nabestaanden in deze ruimte. Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht voor zowel de nabestaanden als de uitvaartzorgmedewerkers.

De kist mag bij de uitvaart niet geschouderd of gedragen worden maar op een baar op wielen begeleid. Daarbij zijn maximaal 4 “dragers” aanwezig, die maximaal afstand van elkaar houden.

De nabestaanden kunnen niet helpen bij het laten zakken van de kist in het graf. De dragers laten de kist zakken. De familie staat daarbij op tenminste 1,5 meter afstand.

Er mogen maximaal 2 nabestaanden aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven. Dit onder voorbehoud dat de ovenruimte het mogelijk maakt dat deze persoon 1,5 meter afstand van de crematoriummedewerkers houdt.

Voor 1 juli staan verdere versoepelingen op de planning echter voordat wij deze communiceren willen we zeker zijn dat deze doorgaan.

Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om alle families die in de afgelopen periode te maken hebben gehad met een overlijden te danken voor hun begrip. Wij begrijpen dat er ontzettend veel van u gevraagd wordt. Bedankt voor uw lieve woorden, berichtjes, kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen. Ik wens u allen kracht toe om het verlies van uw dierbare een plek te geven.

Wanneer er meer aanpassingen komen zullen wij u via deze site ook op de hoogte houden en via onze Facebookpagina. Voor vragen mag u altijd telefonisch; 0495-543815 of via e-mail contact opnemen; info@uitvaart-vangansewinkel.nl

Lieve groet,

Marie-Louise

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 24 maart 2020                                                                       

Op maandag 23 maart 2020 om 19.00 uur heeft de Nederlandse regering een aanscherping van de reeds genomen maatregelen genoemd. Hier werd duidelijk dat alle bijeenkomsten tot en met 1 juni niet meer werden toegestaan. Voor uitvaarten zou een nadere toelichting komen. Vanavond is duidelijk geworden wat de aanscherping voor gevolgen heeft voor onze branche en met name voor de nabestaanden die met een overlijden te maken krijgen in de komen periode.

Bij de Rijksoverheid is vanavond 24 maart het volgende gepubliceerd;

Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden?
Ja, alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij:
Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Wij hebben op advies van onze brancheorganisatie BGNU reeds eerder maatregelen genomen met betrekking tot het eerste gesprek voor het vastleggen van alle afspraken voor de uitvaart. Wij hebben het dringende advies gekregen om dit gesprek, telefonisch of via beeldbellen (Skype, WhatsApp of FaceTime) te laten plaatsvinden. Het heeft uiteraard ook niet onze voorkeur omdat wij u op een persoonlijke wijze willen bijstaan, echter is het uiterst onverstandig om tijdens deze crisis hier van af te wijken. Alle afspraken zullen vastgelegd worden en per mail naar u worden toegezonden ter controle. 

Deze strenge maatregelen zijn van grote invloed bij het afscheid nemen van een dierbare en ook wij realiseren ons dit. Dit is een uitzonderlijke situatie waar wij nooit van gedacht hadden te gaan meemaken. De realiteit is echter de situatie van deze dag en hier zullen wij allen ons voor in moeten zetten om nog erger te voorkomen. We hopen dan ook dat iedereen begrip heeft voor het feit dat onze dienstverlening anders zal zijn qua persoonlijke bezoeken dan u van ons gewend bent. 

Wanneer er meer aanpassingen komen zullen wij u via deze site ook op de hoogte houden en via onze Facebookpagina. Voor vragen mag u altijd telefonisch; 0495-543815 of via e-mail contact opnemen; info@uitvaart-vangansewinkel.nl

Namens het gehele team van Uitvaartverzorging van Gansewinkel wensen wij iedereen veel kracht, sterkte en vooral een goede gezondheid toe.

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel                          

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------

De hele wereld en ook ons kleine landje is getroffen door een crisis. Ook in onze branche is dit merkbaar en zal dit van invloed zijn op de werkwijze die u van ons gewend bent. Wij conformeren ons aan de voorschriften van RIVM en Brancheoranganisatie BGNU alsook VMG. Daar wij het beheer van het mortuarium van het SJG Weert verzorgen.

Deze maatregelen zijn van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties. Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. De gemaakte afspraken zullen per e-mail worden bevestigd en zal aan u een bevestigingsmail voor akkoord worden gevraagd.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via deze website en onze Facebook-pagina.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden mag u altijd contact met ons opnemen via info@uitvaart-vangansewinkel.nl of via telefoon 0495-543815.

Ter verduidelijking waarom de maatregelen zijn zoals we zie nu zien. Hier het filmpje dat de NOS heeft gemaakt.


Een overlijden melden

Is er iemand overleden in uw omgeving en wilt u graag gebruik maken van onze diensten?

Neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 0495-543815. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, 365 dagen per jaar.

Herinneringspagina

Op onze site bieden wij de mogelijkheid om een condoleanceregister te plaatsen. 

Een plaats waar mensen de mogelijkheid hebben hun medeleven te betuigen. Ook biedt dit register de mogelijkheid om eventueel foto's te delen met de nabestaanden. 

Dit alles vindt plaats in een beveiligde omgeving is dus niet toegankelijk voor derden.