Wij zijn dag en nacht bereikbaar(0495) 54 38 15

Covid-19 voorschriften en beperkingen

Update 1 januari 2022

Vanaf heden 1 januari 2022 gelden de volgende richtlijnen bij uitvaarten.

Het maximum aantal personen dat is toegestaan bij uitvaarten is 100. Let op; dit kan per locatie van kerk / crematorium echter door de oppervlakte verschillen. Wij kunnen u uiteraard vertellen wat het maximum per locatie bedraagt. Bezoekers dienen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Een corona toegangsbewijs is niet nodig.

Uiteraard blijven de basisregels nog steeds gelden. 

*   Schud geen handen en geef geen knuffels.

*   Blijft thuis bij klachten die passen bij een Covic-besmetting.

*   Was uw handen met regelmaat.

*   Hoest en nies in uw elleboog

Wij trachten zodra er veranderingen zijn zo snel mogelijk met u te delen.

Liefs Marie-Louise

Update 20 januari 2021

Vandaag 20 januari 2021 volgde de persconferentie met striktere maatregelen t.a.v. de COVID-19 pandemie die onze wereld in zij greep houdt. Het afscheid nemen van dierbare overledene is de afgelopen periode bespaard gebleven van aanscherpingen. Vandaag werd duidelijk dat de situatie dusdanig van aard is dat ook uitvaarten qua bezoekers beperkt gaat worden. Deze maatregel gaat in op maandag 25 januari 2021. Vanaf deze datum mogen er slechts 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaartdienst/plechtigheid. Dit is wat wij tot op dit moment weten. Details over de diverse crematoria in onze omgeving en koffietafel mogelijkheden hebben wij nog geen nieuws. Wij hopen dit spoedig met u te kunnen delen.

Wat betekent dit nu concreet voor onze dienstverlening?
Op dit moment bespreken wij de uitvaart reeds in ons uitvaartcentrum aan de Boerhaavestraat. Hier hebben wij een grote ruimte waar wij op veilige afstand bij elkaar kunnen zitten om het afscheid vorm te geven. Dit is niet ideaal uiteraard omdat wij ook gewend zijn om bij u thuis te komen. Zoals gezegd uw en onze veiligheid staat bovenaan. Een mondmasker is zeer gewenst. Wanneer u heeft plaats genomen mag u dit afzetten.

Zodra wij meer meer informatie hebben zullen wij hierover berichten.

Lieve groet,

Marie-Louise Jacobs-Gansewinkel

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 3 November 2020

Vanavond tijdens de persconferentie werd duidelijk dat er aanvullende maatregelen zouden komen. Dit maal is ons na de persconferentie via de website www.rijksoverheid.nl duidelijk geworden dat dit keer de uitvaartbranche ook niet mee gespaard kan blijven. Vanaf maandag 9 november zullen uitvaarten mogen plaatsvinden met een maximum aantal bezoekers van 30 personen. Wij begrijpen heel goed dat vanuit het oogpunt van de druk op de zorg de huidige maatregelen niet voldoende effect hebben. Dat er over is gegaan tot de nieuwe en hopelijk "tijdelijke" maatregelen is niet anders en moeten wij accepteren. Hoe moeilijk dit ook zal zijn voor mensen die in de komen weken te maken krijgen met een overlijden in hun omgeving. Wij zullen er als team alles aan doen om ondanks de beperkingen er voor te zorgen dat het afscheid, waardig, persoonlijk een respectvol zal plaatsvinden. De laatste weken krijgen wij veel vragen. Hieronder beantwoorden wij de belangrijkste vragen voor u. 

Wat betekent dit nu concreet voor onze dienstverlening?
Op dit moment bespreken wij de uitvaart reeds in ons uitvaartcentrum aan de Boerhaavestraat. Hier hebben wij een grote ruimte waar wij op veilige afstand bij elkaar kunnen zitten om het afscheid vorm te geven. Dit is niet ideaal uiteraard omdat wij ook gewend zijn om bij u thuis te komen. Zoals gezegd uw en onze veiligheid staat bovenaan. Een mondmasker is zeer gewenst. Wanneer u heeft plaats genomen mag u dit afzetten.

Mag er afscheid worden genomen in het uitvaartcentrum, is er gelegenheid tot rouwbezoek?
Dit is wel nog steeds mogelijk. Wij beperken het aantal bezoekers tegelijkertijd in het uitvaartcentrum wel. Wij verzoeken iedereen de instructies op te volgen welke de medewerkers geven. Er is een aangepaste looproute bij drukte gecreëerd. Mondmasker bij een bezoek aan het uitvaartcentrum is zeer gewenst. Helaas schenken wij tijdens de rouwbezoeken momenteel geen koffie of thee.

Een koffietafel; is die mogelijk?
Op dit moment is een koffietafel alleen mogelijk bij een crematorium. Dit houdt in dat wanneer een afscheidsdienst in het crematorium plaatsvindt hier ook de koffietafel mag worden gehouden. Niet in een externe horecagelegenheid helaas. Uiteraard zijn er wel regels waaraan men zich moet houden. In alle omliggende crematoria in onze omgeving is een mondmasker verplicht. Dit masker dient gedragen te worden wanneer u wacht in de ontvangstruimte of u zich beweegt in het crematorium. Wanneer u heeft plaatsgenomen mag dit mondmasker afgenomen worden.

Rest ons dit nog te zeggen. Wij wensen iedereen veel kracht en steun toe. En vooral gezondheid; dit is en blijft belangrijk.

Lieve groet,

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 28 september 2020

Maandag 28 september werden wij door Premier Rutte en Minister de Jonge op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen van het Coronavirus. Dit was een zwaar en moeilijk bericht. Wij hopen dat de maatregelen over een aantal weken niet nog verder moeten worden aangescherpt.  Voor nu veranderd er m.b.t. uitvaarten niets, althans het maximaal aantal personen die een afscheidsdienst / uitvaartmis bezoeken wordt (nog) niet verder teruggebracht. Mocht in de loop van de dagen hier verandering in komen zullen wij dit direct op onze website plaatsen.

Wat mogelijk wel van invloed zal zijn, zijn de bijeenkomsten na een afscheid. De "koffietafel" zoals wij deze in het "Limburgse" en het "Brabantse" kennen. Voor horecagelegenheden zal dit op 30 personen per ruimte komen. Zo staat het vermeld op de website van de Rijksoverheid. Welke invloed dit heeft op de ruimtes voor "koffietafels" bij onze lokale crematoria is nog geen duidelijkheid. Zodra hier meer informatie is over zullen wij dit ook direct op onze website plaatsen.

Lieve groet,

Marie-Louise

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli zijn er versoepelingen mbt de Covid-19 pandemie die de gehele wereld raakt. Zo ook in de wereld van afscheid en verlies. Voor specifieke locaties in Weert gelden de volgende voorschriften.

Crematorium Weerterland
Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn in de aula van het crematorium voor de afscheidsdienst. Dit is exclusief medewerkers van de uitvaartverzorging en crematorium. Voor de koffietafel biedt het crematorium een maximum van 75 personen. 

De aula en de Coffee-Lounge van het crematorium zijn zo ingericht dat er met de geldende voorschriften voldoende afstand kan worden gehouden. Personen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten, dit geldt voor de aula en voor de Coffee-Lounge.
De genodigden voor de koffietafel zullen om naam en telefoonnummer worden gevraagd. Dit is net als in de horeca. De gegevens worden na twee weken vernietigd.

Live-Stream
Crematorium Weerterland biedt een live-stream aan zodat degene die niet aanwezig kunnen zijn bij het afscheid in het crematorium toch de afscheidsdienst kunnen "bijwonen". Dit is mogelijk tot een maximum van 25 ip-adressen. Tot 100 ip-adressen is in overleg met het crematorium mogelijk. 

Crematorium Baexem
Voor een afscheidsdienst zijn maximaal 95 personen toegestaan. Wanneer u ook gebruik wilt maken van de horecagelegenheid na de afscheidsdienst is het totaal maximum aantal personen voor aula en horeca 70 personen. Bezoekers die niet in de aula kunnen plaatsnemen kunnen de dienst live volgen in de ontvangstruimte van het crematorium. 

Crematorium Heeze
Voor een afscheidsdienst zijn maximaal 100 personen toegestaan. Wanneer u ook gebruik wilt maken van de horecagelegenheid na de afscheidsdienst is het totaal maximum aantal personen voor aula en horeca 80 personen. Bezoekers die niet in de aula kunnen plaatsnemen kunnen de dienst live volgen in de ontvangstruimte van het crematorium. 

Live-Stream
In crematorium Baexem en Heeze is het mogelijk om de uitvaart tegen vergoeding van € 95 via een beveiligde livestream uit te zenden, zodat genodigden via een beveiligde link thuis kunnen meekijken. Bovendien ontvangt u dan na afloop de opname op usb-stick, zodat u de video-opname kunt delen met anderen.

Kerkelijke uitvaarten
Het Bisdom Roermond heeft ons geïnformeerd over kerkelijke uitvaarten. Zij schrijven; 
,,Bij een kerkdienst – en dus ook een uitvaart – mogen net zoveel mensen aanwezig zijn als het kerkgebouw, met in achtneming van de anderhalve-metermaatregel, aankan. Bij heel grote kerken betekent dit dat het er zelfs meer dan honderd mensen aanwezig mogen zijn. In dat geval geldt wel dat aanmelden vooraf noodzakelijk is." 

Wij zullen tijdens ons gesprek contact opnemen met de betreffende parochie. Zo weten we op dat moment hoeveel mensen er maximaal ruimte kan worden geboden in de betreffende parochierkerk. 

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via onze website en Facebookpagina.

Lieve groet,

Marie-Louise 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 29 Mei 2020

Vanaf 1 juni gelden er "versoepelingen" binnen de uitvaartbranche. Via deze weg willen wij u hier graag van op de hoogte brengen en informeren over deze versoepelingen.

Per 1 juni 2020 geldt dat bij een uitvaartplechtigheid 30 personen aanwezig mogen zijn, exclusief personeel, etc. Dertig personen is het maximum aantal. Dat aantal is uiteraard alleen toegestaan als het in de betreffende ruimte mogelijk is dat alle aanwezigen (die niet uit één huishouden komen) 1,5 meter afstand kunnen bewaren.
In onze regio geldt dit voor de kerken en crematoria. 

Vanaf 1 juni is het ook weer toegestaan om catering aan te bieden rond een uitvaartplechtigheid. Bij mooi weer kunnen nabestaanden ervoor kiezen om de condoleance op een terras te houden. In de horeca geldt voor terrassen geen limiet voor het aantal gebruikers. Rond uitvaarten is het echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat een “buitencondoleance” door meer mensen wordt bijgewoond dan de uitvaartplechtigheid.

Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen doen er uiteraard alles aan om ervoor te zorgen dat de grotere groepen nabestaanden en belangstellenden veilig afscheid kunnen nemen. Zo nemen zij extra hygiënemaatregelen en brengen zij aanwijzingen in hun panden aan. 

Ons eigen Uitvaartcentrum Weert, gelegen aan de Boerhaavestraat 28 heeft ook voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij rouwbezoeken proberen wij dit in groepjes te laten plaatsvinden waardoor de afstand gewaarborgd kan blijven. 
Bij binnenkomst verzoeken wij u vriendelijk uw handen te desinfecteren. Mocht u uw dierbare overleden hebben aangeraakt verzoeken wij u uw handen eerst te wassen in de hiervoor bestemde gelegenheid alvorens u gebruik maakt van de koffie-, theefaciliteiten. Ook deze zijn weer toegestaan.

Wij bespreken uitvaart bij voorkeur via beeldbellen (teams, FaceTime) of via een afspraak in ons uitvaartcentrum waardoor wij de afstand van 1,5m voor u en voor ons kunnen waarborgen.

Verzorgen van een dierbare mag weer met aanwezigheid van de familie met maximaal twee aanwezige nabestaanden in deze ruimte. Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht voor zowel de nabestaanden als de uitvaartzorgmedewerkers.

De kist mag bij de uitvaart niet geschouderd of gedragen worden maar op een baar op wielen begeleid. Daarbij zijn maximaal 4 “dragers” aanwezig, die maximaal afstand van elkaar houden.

De nabestaanden kunnen niet helpen bij het laten zakken van de kist in het graf. De dragers laten de kist zakken. De familie staat daarbij op tenminste 1,5 meter afstand.

Er mogen maximaal 2 nabestaanden aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven. Dit onder voorbehoud dat de ovenruimte het mogelijk maakt dat deze persoon 1,5 meter afstand van de crematoriummedewerkers houdt.

Voor 1 juli staan verdere versoepelingen op de planning echter voordat wij deze communiceren willen we zeker zijn dat deze doorgaan.

Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om alle families die in de afgelopen periode te maken hebben gehad met een overlijden te danken voor hun begrip. Wij begrijpen dat er ontzettend veel van u gevraagd wordt. Bedankt voor uw lieve woorden, berichtjes, kaartjes en telefoontjes die wij mochten ontvangen. Ik wens u allen kracht toe om het verlies van uw dierbare een plek te geven.

Wanneer er meer aanpassingen komen zullen wij u via deze site ook op de hoogte houden en via onze Facebookpagina. Voor vragen mag u altijd telefonisch; 0495-543815 of via e-mail contact opnemen; info@uitvaart-vangansewinkel.nl

Lieve groet,

Marie-Louise

--------------------------------------------------------------------------------------------

Update 24 maart 2020                                                                       

Op maandag 23 maart 2020 om 19.00 uur heeft de Nederlandse regering een aanscherping van de reeds genomen maatregelen genoemd. Hier werd duidelijk dat alle bijeenkomsten tot en met 1 juni niet meer werden toegestaan. Voor uitvaarten zou een nadere toelichting komen. Vanavond is duidelijk geworden wat de aanscherping voor gevolgen heeft voor onze branche en met name voor de nabestaanden die met een overlijden te maken krijgen in de komen periode.

Bij de Rijksoverheid is vanavond 24 maart het volgende gepubliceerd;

Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden?
Ja, alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij:
Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Wij hebben op advies van onze brancheorganisatie BGNU reeds eerder maatregelen genomen met betrekking tot het eerste gesprek voor het vastleggen van alle afspraken voor de uitvaart. Wij hebben het dringende advies gekregen om dit gesprek, telefonisch of via beeldbellen (Skype, WhatsApp of FaceTime) te laten plaatsvinden. Het heeft uiteraard ook niet onze voorkeur omdat wij u op een persoonlijke wijze willen bijstaan, echter is het uiterst onverstandig om tijdens deze crisis hier van af te wijken. Alle afspraken zullen vastgelegd worden en per mail naar u worden toegezonden ter controle. 

Deze strenge maatregelen zijn van grote invloed bij het afscheid nemen van een dierbare en ook wij realiseren ons dit. Dit is een uitzonderlijke situatie waar wij nooit van gedacht hadden te gaan meemaken. De realiteit is echter de situatie van deze dag en hier zullen wij allen ons voor in moeten zetten om nog erger te voorkomen. We hopen dan ook dat iedereen begrip heeft voor het feit dat onze dienstverlening anders zal zijn qua persoonlijke bezoeken dan u van ons gewend bent. 

Wanneer er meer aanpassingen komen zullen wij u via deze site ook op de hoogte houden en via onze Facebookpagina. Voor vragen mag u altijd telefonisch; 0495-543815 of via e-mail contact opnemen; info@uitvaart-vangansewinkel.nl

Namens het gehele team van Uitvaartverzorging van Gansewinkel wensen wij iedereen veel kracht, sterkte en vooral een goede gezondheid toe.

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel                                                                                                                                

--------------------------------------------------------------------------------------------

De hele wereld en ook ons kleine landje is getroffen door een crisis. Ook in onze branche is dit merkbaar en zal dit van invloed zijn op de werkwijze die u van ons gewend bent. Wij conformeren ons aan de voorschriften van RIVM en Brancheoranganisatie BGNU alsook VMG. Daar wij het beheer van het mortuarium van het SJG Weert verzorgen.

Deze maatregelen zijn van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties. Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. De gemaakte afspraken zullen per e-mail worden bevestigd en zal aan u een bevestigingsmail voor akkoord worden gevraagd.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via deze website en onze Facebook-pagina.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden mag u altijd contact met ons opnemen via info@uitvaart-vangansewinkel.nl of via telefoon 0495-543815.

Ter verduidelijking waarom de maatregelen zijn zoals we zie nu zien. Hier het filmpje dat de NOS heeft gemaakt.