Wij zijn dag en nacht bereikbaar(0495) 54 38 15

Corona 

Update 24 maart 2020                                                                       

Op maandag 23 maart 2020 om 19.00 uur heeft de Nederlandse regering een aanscherping van de reeds genomen maatregelen genoemd. Hier werd duidelijk dat alle bijeenkomsten tot en met 1 juni niet meer werden toegestaan. Voor uitvaarten zou een nadere toelichting komen. Vanavond is duidelijk geworden wat de aanscherping voor gevolgen heeft voor onze branche en met name voor de nabestaanden die met een overlijden te maken krijgen in de komen periode.

Bij de Rijksoverheid is vanavond 24 maart het volgende gepubliceerd;

Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden?
Ja, alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij:
Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Wij hebben op advies van onze brancheorganisatie BGNU reeds eerder maatregelen genomen met betrekking tot het eerste gesprek voor het vastleggen van alle afspraken voor de uitvaart. Wij hebben het dringende advies gekregen om dit gesprek, telefonisch of via beeldbellen (Skype, WhatsApp of FaceTime) te laten plaatsvinden. Het heeft uiteraard ook niet onze voorkeur omdat wij u op een persoonlijke wijze willen bijstaan, echter is het uiterst onverstandig om tijdens deze crisis hier van af te wijken. Alle afspraken zullen vastgelegd worden en per mail naar u worden toegezonden ter controle. 

Deze strenge maatregelen zijn van grote invloed bij het afscheid nemen van een dierbare en ook wij realiseren ons dit. Dit is een uitzonderlijke situatie waar wij nooit van gedacht hadden te gaan meemaken. De realiteit is echter de situatie van deze dag en hier zullen wij allen ons voor in moeten zetten om nog erger te voorkomen. We hopen dan ook dat iedereen begrip heeft voor het feit dat onze dienstverlening anders zal zijn qua persoonlijke bezoeken dan u van ons gewend bent. 

Wanneer er meer aanpassingen komen zullen wij u via deze site ook op de hoogte houden en via onze Facebookpagina. Voor vragen mag u altijd telefonisch; 0495-543815 of via e-mail contact opnemen; info@uitvaart-vangansewinkel.nl

Namens het gehele team van Uitvaartverzorging van Gansewinkel wensen wij iedereen veel kracht, sterkte en vooral een goede gezondheid toe.

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel                          

Marie-Louise Jacobs-van Gansewinkel                                                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------

De hele wereld en ook ons kleine landje is getroffen door een crisis. Ook in onze branche is dit merkbaar en zal dit van invloed zijn op de werkwijze die u van ons gewend bent. Wij conformeren ons aan de voorschriften van RIVM en Brancheoranganisatie BGNU alsook VMG. Daar wij het beheer van het mortuarium van het SJG Weert verzorgen.

Deze maatregelen zijn van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit. Voor rouwbezoek en condoleancebezoek gelden dezelfde restricties. Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. De gemaakte afspraken zullen per e-mail worden bevestigd en zal aan u een bevestigingsmail voor akkoord worden gevraagd.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Wij houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte via deze website en onze Facebook-pagina.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden mag u altijd contact met ons opnemen via info@uitvaart-vangansewinkel.nl of via telefoon 0495-543815.

Ter verduidelijking waarom de maatregelen zijn zoals we zie nu zien. Hier het filmpje dat de NOS heeft gemaakt.


Een overlijden melden

Is er iemand overleden in uw omgeving en wilt u graag gebruik maken van onze diensten?

Neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 0495-543815. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, 365 dagen per jaar.

Herinneringspagina

Op onze site bieden wij de mogelijkheid om een condoleanceregister te plaatsen. 

Een plaats waar mensen de mogelijkheid hebben hun medeleven te betuigen. Ook biedt dit register de mogelijkheid om eventueel foto's te delen met de nabestaanden. 

Dit alles vindt plaats in een beveiligde omgeving is dus niet toegankelijk voor derden.